Ο ακόλουθος κατάλογος περιλαμβάνει τις προς το παρόν διαθέσιμες κατηγορίες για τη δήλωση βλαβών,

(οι σύνδεσμοι οδηγούν στο περιβάλλον δήλωσης της αντίστοιχης κατηγορίας βλάβης)

 

Ο χρήστης χωρίς να απαιτείται προηγούμενη εγγραφή,

  • επιλέγει την κατηγορία της βλάβης που επιθυμεί να δηλώσει,
  • καταχωρεί τα στοιχεία του,
  • επισημαίνει το σημείο είτε αναγράφοντας τη διεύθυνση ή επιλέγοντας το σημείο στο χάρτη που εμφανίζεται,
  • αν επιθυμεί καταχωρεί κάποιο σχόλιο,
  • υποβάλλει το αίτημα/υπόδειξη,
  • λαμβάνει αριθμό πρωτοκόλλου ηλεκτρονικών υπηρεσιών,
  • κάθε φορά που αλλάζει η κατάσταση του αιτήματός του, δηλ πραγματοποιείται πρόοδος στη διεκπεραίωση, ενημερώνεται μέσω e-mailΟι ίδιες υπηρεσίες παρέχονται και μέσω Application του Δήμουγια κινητά τηλέφωνα

ΣΗΜΕΙΩΣΗ
αν ο δημότης επιθυμεί να επικοινωνήσει με υπηρεσίες και Διοίκηση για ο,τιδήποτε άλλο πλην δήλωσης βλαβών, παρακαλείται να επικοινωνεί μέσω τηλεφώνων και ηλεκτρονικής αλληλογραφίας, (Τηλεφωνικός Κατάλογος )

Designed and Developed by