Οικονομική Επιτροπή - Α περίοδος 2014-2017

Ο Δήμαρχος κος Ξενοφών Μανιατογιάννης, με την υπ. αριθμόν 238/2014 απόφαση, ορίζει τους Αντιδημάρχους του Δήμου από 01/09/2014 έως 28/02/2017, μεταβιβάζοντας σε αυτούς τις σχετικές αρμοδιότητες, όπως περιγράφεται στη συνέχεια.

Με την ίδια απόφαση ο κ. Κώστας Πολίτης του Δημητρίου, είχε οριστεί Αντιδήμαρχος Ανθρώπινων και Οικονομικών Πόρων.

Με νέα απόφασή Δημάρχου με αριθμό 225/2015, γίνεται αποδεκτή η παραίτησης του αντιδημάρχου κ. Πολίτη και όρίζεται ο κος Κωνσταντίνος Βαφειάδης νέος Αντιδήμαρχος Ανθρώπινων και Οικονομικών Πόρων - αρμοδιότητες Αντιδημάρχου Ανθρώπινων και Οικονομικών Πόρων .

  • Τον Δήμαρχο όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει ο Αντιδήμαρχος κ.Βαφειάδης και αυτόν, όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει η Αντιδήμαρχος κ.Χαντζάρα.
  • Τον Αντιδήμαρχο κ.Βαφειάδη, όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει η Αντιδήμαρχος κ.Χαντζάρα.
  • Την Αντιδήμαρχο κ.Χαντζάρα, όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει ο Αντιδήμαρχος κ.Βαφειάδης.
  • Τον Αντιδήμαρχο κ.Χονδροματίδη, όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει ο Αντιδήμαρχος κ.Μαυραγάνης.
  • Τον Αντιδήμαρχο κ.Μαυραγάνη, όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει ο Αντιδήμαρχος κ.Χονδροματίδης.
  • Οι Αντιδήμαρχοι, κκ Χαντζάρα, Χονδροματίδης, Μαυραγάνης, τελούν και υπογράφουν τις άδειες και τις δηλώσεις τελέσεως των πολιτικών γάμων.
Designed and Developed by