Γενικός Γραμματέας στο Δήμο Βριλησσίων σύμφωνα με το ΦΕΚ 754/τ.Γ’/9-8-2016-9/8/2016 έχει οριστεί ο κος Νίκος Μπαρμπούνης.

Designed and Developed by