Η "Επιτροπή Ποιότητας Ζωής", με αρμοδιότητες που καθορίζονται από το Νόμο 3852/2010 (Πρόγραμμα ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ), συγκροτείται από 6 τακτικά μέλη, εκ των οποίων 2, προέρχονται από το σύνολο των μελών των δημοτικών παρατάξεων της μειοψηφίας και επίσης από 5 αναπληρωματικά μέλη, εκ των οποίων 2 προέρχονται από το σύνολο των μελών των δημοτικών παρατάξεων της μειοψηφίας, για την αναπλήρωση των τακτικών μελών που εκπροσωπούν τη μειοψηφία του δημοτικού συμβουλίου.

Ο Κανονισμός Λειτουργίας της Επιτροπής εγκρίθηκε κατά την 21η συνεδρίαση του ΔΣ (127/2014).

Τακτικά και αναπληρωματικά μέλη για το χρονικό διάστημα από 05/03/2017 έως 31/08/2019 εξελέγησαν κατά την 6η συνεδρίαση του ΔΣ του 2017 (20/2017).

 

Πρόεδρος Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

 

Τακτικά Μέλη:

 • κ. Μάρα Φωτεινή
 • κ. Πορφύρη Ελευθερία
 • κ. Χονδροματίδης Γεώργιος
 • κ. Παρασκευοπούλου Παναγιώτα
 • κ. Σίμου Λαμπρινή
 • κ. Τζιλιγκάκης Νικόλαος
 • κ. Παπασπηλίου Κώστας
 • κ. Βήττος Βασίλειος

 

Αναπληρωματικά Μέλη:

 • κ .Φυκίρης Παναγιώτης
 • κ. Πολίτης Κωνσταντίνος
 • κ. Πολίτη Μελίνα
 • κ. Ηλίας Ορέστης
 • κ. Γκανά Αθανασία
Designed and Developed by