Ο Δήμαρχος κος Ξενοφών Μανιατογιάννης, με την υπ. αριθμόν 86/2017 απόφαση, ορίζει τους Αντιδημάρχους του Δήμου από 01/03/2017 έως 31/08/2019, μεταβιβάζοντας σε αυτούς τις σχετικές αρμοδιότητες, όπως περιγράφεται στη συνέχεια.

 

Τον Δήμαρχο όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει ο Αντιδήμαρχος κ.Βαφειάδης και αυτόν, όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει η Αντιδήμαρχος κ.Χαντζάρα.

Designed and Developed by