Επιτροπή Ποιότητας Ζωής - Α περίοδος 2014-2017

Η "Επιτροπή Ποιότητας Ζωής", με αρμοδιότητες που καθορίζονται από το Νόμο 3852/2010 (Πρόγραμμα ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ), συγκροτείται από 6 τακτικά μέλη, εκ των οποίων 2, προέρχονται από το σύνολο των μελών των δημοτικών παρατάξεων της μειοψηφίας και επίσης από 5 αναπληρωματικά μέλη, εκ των οποίων 2 προέρχονται από το σύνολο των μελών των δημοτικών παρατάξεων της μειοψηφίας, για την αναπλήρωση των τακτικών μελών που εκπροσωπούν τη μειοψηφία του δημοτικού συμβουλίου.

Τακτικά και αναπληρωματικά μέλη εξελέγησαν κατά την 14η συνεδρίαση του ΔΣ (90/2014).

Ο Κανονισμός Λειτουργίας της Επιτροπής εγκρίθηκε κατά την 21η συνεδρίαση του ΔΣ (127/2014).

Πρόεδρος Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

 • Γεώργιος Χονδροματίδης

Πρόεδρος Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

 • Κώστας Φαράκλας

Τακτικά Μέλη:

 • Πολίτη Μελίνα
 • Φυκίρης Παναγιώτης
 • Βαφειάδης Κωνσταντίνος
 • Σίμου Λαμπρινή
 • Μαΐλλη Ισμήνη
 • Πισιμίσης Ιωάννης
 • Φαράκλας Κώστας
 • Βήττος Βασίλειος

Αναπληρωματικά Μέλη:

 • Μάρα Φωτεινή
 • Ανδρουτσοπούλου Αθηνά
 • Πορφύρη Ελευθερία (Θάλεια)
 • Βερροιόπουλος Μιχάλης
 • Γκανά Αθανασία
Designed and Developed by