Ενημερώνουμε ότι στο Δημοτικό Κατάστημα και επί της οδού Δ. Βερνάρδου αριθ. 23 θα βρίσκονται τοιχοκολλημένοι από 4 Μαΐου 2018 έως και 4 Ιουνίου 2018 οι πίνακες Μητρώων Αρρένων, γεννηθέντων το έτος 2017 και  γραμμένων στα δημοτολόγια του Δήμου μας, οι οποίοι έχουν καταρτισθεί από την αρμόδια Επιτροπή του Ν. 2119/93.

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να λάβουν γνώση αυτών και να υποβάλουν τυχόν ενστάσεις ή να αιτηθούν την εγγραφή  σε αυτούς των μη εγγεγραμμένων παιδιών τους.

 

 

 

 

Designed and Developed by