• Παιδικοί Σταθμοί
  • Κοινωνικό Παντοπωλείο
  • Λέσχη ΚΔΑΠ ΑΜΕΑ- Κρίκος
  • Βοήθεια στο σπίτι
  • Λέσχη φιλίας (Κ.Α.Π.Η)
  • Ψυχολογική Υποστήριξη- Συμβουλευτική
  • Έκδοση Βιβλιάριου Ανασφαλίστων & λοιπές υπηρείες

Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας http://okpavrilissia1.weebly.com/ για αναλυτικές πληροφορίες
facebook: https://www.facebook.com/vrilissiasolidarity
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Designed and Developed by