Σας ενημερώνουμε ότι ο Α΄ κύκλος συναντήσεων της Σχολής Γονέων αρχίζει την Παρασκευή 22 Σεπτεμβρίου 2017 και ώρα 18.00 στο Πνευματικό Κέντρο του Δήμου (Κισσάβου 11).

αφίσα-πληροφορίες

επιστολή Προέδρου ΟΚΠΑ

Designed and Developed by