Ο Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης πρόκειται να προχωρήσει στην ανάθεση της προμήθειας «Ειδών Κουζίνας» με τη διαδικασία της απ’ ευθείας ανάθεσης, όπως αναλυτικά αναφέρεται στην 136/2017 Απόφαση του Δ.Σ. και την Πρόσκληση υποβολής προσφορών (οι οποίες επισυνάπτονται).

 

Οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς θα πρέπει να καταθέσουν έγγραφη προσφορά, σε σφραγισμένο φάκελο, αφού λάβουν σχετικό αριθμό πρωτοκόλλου, μέχρι και την Τρίτη 19.12.2017 και ώρα 15:00, στο γραφείο Πρωτοκόλλου του Ν.Π.Δ.Δ. (Λ.Πεντέλης 62 – ισόγειο).

 

Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών:

https://www.dropbox.com/s/fov4r2yzudrbji3/%CE%A0%CF%81%CF%8C%CF%83%CE%BA%CE%BB%CE%B7%CF%83%CE%B7%20%CF%85%CF%80%CE%BF%CE%B2%CE%BF%CE%BB%CE%AE%CF%82%20%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%83%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82%20%CE%95%CE%B9%CE%B4%CF%8E%CE%BD%20%CE%9A%CE%BF%CF%85%CE%B6%CE%AF%CE%BD%CE%B1%CF%82.pdf?dl=0

 

ΑΔΣ 136/2017:

https://www.dropbox.com/s/fo132ht36l4kijw/136-2017%20%CE%A0%CF%81%CE%B1%CE%B3%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%BF%CF%80%CE%BF%CE%AF%CE%B7%CF%83%CE%B7%20%CE%B4%CE%B1%CF%80%CE%AC%CE%BD%CE%B7%CF%82%20%CE%95%CE%B9%CE%B4%CF%8E%CE%BD%20%CE%9A%CE%BF%CF%85%CE%B6%CE%AF%CE%BD%CE%B1%CF%82.pdf?dl=0

 

Designed and Developed by