Τα ακόλουθα αρχεία περιλαμβάνουν τα αποτελέσματα της ΣΟΧ 2/2018 του Ν.Π.Δ.Δ. «Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Δήμου Βριλησσίων».

 

ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ

ΤΕ 101

ΔΕ 102

ΔΕ 103

ΥΕ 104

 

ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΠΙΛΕΓΕΝΤΩΝ

ΤΕ 101

ΔΕ 102

ΔΕ 103

ΥΕ 104

ΥΕ 105

 

ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ & ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ

ΤΕ 101

ΔΕ 102

ΔΕ 103

ΥΕ 104

ΥΕ 105

 

Designed and Developed by