Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με την 6266/02.07.2018 Απόφαση του Διευθύνοντος Συμβούλου της ΕΕΤΑΑ Α.Ε., η οποία έχει αναρτηθεί στον ιστότοπο της ΕΕΤΑΑ Α.Ε. (www.eetaa.gr) ως καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή & κατάθεση των αιτήσεων συμμετοχής στο Πρόγραμμα «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» έτους 2018-2019, ορίζεται η 6η Ιουλίου 2018 και ώρα 24:00.

 

Κωδικοί Δομών Δήμου Βριλησσίων:

Α' Βρεφονηπιακός Σταθμός Δήμου Βριλησσίων: 76683

Β' Παιδικός Σταθμός Δήμου Βριλησσίων: 21198

Γ' Παιδικός Σταθμός Δήμου Βριλησσίων: 21943

Δ’ Παιδικός Σταθμός Δήμου Βριλησσίων: 76494

ΚΔΑΠ/ΜΕΑ Α' Βάρδια: 38

ΚΔΑΠ/ΜΕΑ Β' Βάρδια: 62

Designed and Developed by