Παρακαλούμε για την ενημέρωσή σας από τα ακόλουθα συνημμένα αναφορικά με το πρόγραμμα δραστηριοτήτων:

Πρόγραμμα Σεπτεμβρίου

Ανακοινώσεις

Πληροφορίες - Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης, τηλ. 210-8100224.

Designed and Developed by