Η Αντιδημαρχία Παιδείας του Δήμου Βριλησσίων σας ενημερώνει ότι σύμφωνα με τα αρ. πρωτ. Φ.6/65740/Δ1 και Φ.6/65742/Δ1/25-4-2018 έγγραφα του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, οι εγγραφές μαθητών στα Νηπιαγωγεία και Δημοτικά Σχολεία, για τη σχολική χρονιά 2018-2019 θα γίνουν από 2 έως 18 Μαΐου 2018.

Για πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να επικοινωνούν με τη διεύθυνση των σχολείων.

Designed and Developed by