Στο διήμερο Συνέδριο για το νέο Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων (ΕΣΔΑ)  και την εφαρμογή των Περιφερειακών Σχεδίων (ΠΕΣΔΑ), το οποίο πραγματοποιείται στο Μυστρά, στις 24 & 25 Οκτωβρίου 2018 το ‘παρών’ δίνει ο Δήμος Βριλησσίων με τη συμμετοχή του Αντιδημάρχου Καθαριότητας & Περιβάλλοντος Αλέξη Μαυραγάνη.

Η δράση διοργανώνεται από την Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας σε συνεργασία με το Δίκτυο ΦΟΔΣΑ, τον ΦΟΔΣΑ Πελοποννήσου και το Δίκτυο «Βιώσιμη Πόλη»

Στη διάρκεια των εργασιών του συνεδρίου παρουσιάζονται οι νέες εξελίξεις στη διαχείριση στερεών αποβλήτων σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο. Στόχος του συνεδρίου είναι η ανάδειξη των προτεραιοτήτων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας στον τομέα της περιβαλλοντικής πολιτικής, της υιοθέτησης πολιτικών, μέτρων και έργων, της διαχείρισης αποβλήτων για την αειφόρο χρήση των πόρων και την προστασία του περιβάλλοντος.

Designed and Developed by