Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στο γραφείο Αστικής και Δημοτικής Κατάστασης του Δήμου Βριλησσίων (Δ.Βερνάρδου 23) προκειμένου να υποβάλετε το συνημμένο έντυπο της Πρόσκλησης για τη σύνταξη των Στρατολογικών Πινάκων κλάσεως 2024, αρρένων γεννημένων το έτος 2003, γραμμένων στο Μητρώο Αρρένων του Δήμου Βριλησσίων.

έγγραφο προσκόμισης

πρόσκληση

Designed and Developed by