ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

& ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ

Λ. Πεντέλης 62

15235 Βριλήσσια

Τηλ: 210 8105052

Fax: 210 6131204

 

Το Νομικό μας Πρόσωπο πρόκειται να προχωρήσει:

 1. στην παροχή υπηρεσίας «ΠΑΡΟΧΗ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΛΕΣΧΩΝ ΦΙΛΙΑΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ (ΚΑΠΗ)»

1561/28.07.2017 Πρόσκληση υποβολής προσφοράς:

https://www.dropbox.com/s/2gc8f764uy9sfx4/%CE%A0%CF%81%CF%8C%CF%83%CE%BA%CE%BB%CE%B7%CF%83%CE%B7%20%CF%85%CF%80%CE%BF%CE%B2%CE%BF%CE%BB%CE%AE%CF%82%20%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%83%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82%20%CE%9A%CE%91%CE%A0%CE%97.pdf?dl=0

5/2017 Μελέτη:

https://www.dropbox.com/s/wnzxg2kc877ox7b/5-2017%20%CE%9C%CE%95%CE%9B%CE%95%CE%A4%CE%97%20%CE%93%CE%99%CE%91%CE%A4%CE%A1%CE%9F%CE%A3%20%CE%9A%CE%91%CE%A0%CE%97%20-%20%CE%A4%CE%95%CE%9B%CE%99%CE%9A%CE%97.pdf?dl=0

 

2. στην παροχή υπηρεσίας «ΠΑΡΟΧΗ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ»

1562/28.07.2017 Πρόσκληση υποβολής προσφοράς:

https://www.dropbox.com/s/lhl83pi605075w4/%CE%A0%CF%81%CF%8C%CF%83%CE%BA%CE%BB%CE%B7%CF%83%CE%B7%20%CF%85%CF%80%CE%BF%CE%B2%CE%BF%CE%BB%CE%AE%CF%82%20%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%83%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82%20%CE%A0%CE%A3.pdf?dl=0

6/2017 Μελέτη:

https://www.dropbox.com/s/n84yo2x1xyj7pvz/6-2017%20%CE%9C%CE%95%CE%9B%CE%95%CE%A4%CE%97%20%CE%93%CE%99%CE%91%CE%A4%CE%A1%CE%9F%CE%A3%20%CE%A0%CE%91%CE%99%CE%94%CE%99%CE%9A%CE%A9%CE%9D.pdf?dl=0

 

όπως αναλυτικά αναφέρονται στις σχετικές μελέτες των υπηρεσιών του Ν.Π.Δ.Δ.

Οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς θα πρέπει να καταθέσουν έγγραφη προσφορά σε σφραγισμένο φάκελο, αφού λάβουν σχετικό αριθμό πρωτοκόλλου, μέχρι και την Τρίτη 08.08.2017 και ώρα 15:00, στο γραφείο Πρωτοκόλλου του Ν.Π.Δ.Δ. (Λ. Πεντέλης 62 – ισόγειο).

 

 

Designed and Developed by