Την Τρίτη 1 Αυγούστου και ώρες 9.00 - 13:00, στο χώρο του Οργανισμού Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης (Λ. Πεντέλης 62) θα πραγματοποιηθεί διανομή ροδάκινων από τoν Αγροτικό Συνεταιρισμό Νάουσας.

 Ωφελούμενοι διανομής είναι:

α. οι ωφελούμενες μονάδες του Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης, όπως ορίζεται στις διατάξεις του άρθρου 235 του ν. 4389/2016 (Α' 94) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το αρ. 22 του ν. 4445/2016 (A' 236),

β. τα κοινωνικά παντοπωλεία,

γ. οι ωφελούμενοι του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ι «Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής για το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους (TEBA/ FEAD)»,

δ. οι πολύτεκνοι γονείς με προστατευόμενα τέκνα, των οποίων το ετήσιο φορολογητέο εισόδημα δεν ξεπερνά τις δεκαεπτά χιλιάδες διακόσια ογδόντα (17.280) ευρώ.

 

Τηλέφωνο Οργανισμού Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης: 210-8100224

Designed and Developed by