ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

& ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ

Λ. Πεντέλης 62

15235 Βριλήσσια

Τηλ: 210 8105052

Fax: 210 6131204

 

Το Νομικό μας Πρόσωπο πρόκειται να προχωρήσει στην παροχή υπηρεσίας «Διενέργεια τακτικού ελέγχου οικονομικών καταστάσεων χρήσεων 2016 από ορκωτό ελεγκτή-λογιστή»

 1563/28.07.2017 Πρόσκληση υποβολής προσφοράς:

https://www.dropbox.com/s/1gs57hudoghd8tt/%CE%A0%CF%81%CF%8C%CF%83%CE%BA%CE%BB%CE%B7%CF%83%CE%B7%20%CF%85%CF%80%CE%BF%CE%B2%CE%BF%CE%BB%CE%AE%CF%82%20%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%83%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82%20%CE%94%CE%B9%CE%B5%CE%BD%CE%AD%CF%81%CE%B3%CE%B5%CE%B9%CE%B1%CF%82%20%CE%A4%CE%B1%CE%BA%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CF%8D%20%CE%95%CE%BB%CE%AD%CE%B3%CF%87%CE%BF%CF%85.pdf?dl=0

 

83/2017 Μελέτη:

https://www.dropbox.com/s/ekv8vxw1qvnwqvh/83-2017%20%CE%88%CE%B3%CE%BA%CF%81%CE%B9%CF%83%CE%B7%20%CF%80%CF%81%CE%B1%CE%B3%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%BF%CF%80%CE%BF%CE%AF%CE%B7%CF%83%CE%B7%CF%82%20%CE%B4%CE%B1%CF%80%CE%AC%CE%BD%CE%B7%CF%82%20%CE%9F%CF%81%CE%BA%CF%89%CF%84%CF%8C%CF%82%20-%20%CE%9F%CE%A1%CE%98%CE%97.pdf?dl=0

 

όπως αναλυτικά αναφέρεται στην σχετική απόφαση του Δ.Σ.

Οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς θα πρέπει να καταθέσουν έγγραφη προσφορά σε σφραγισμένο φάκελο, αφού λάβουν σχετικό αριθμό πρωτοκόλλου, μέχρι και την Τετάρτη 09.08.2017 και ώρα 15:00, στο γραφείο Πρωτοκόλλου του Ν.Π.Δ.Δ. (Λ. Πεντέλης 62 – ισόγειο).

 

 

Designed and Developed by