Προς ενημέρωση των γονέων των οποίων τα άρρενα τέκνα έχουν γεννηθεί το έτος 2002 και είναι γραμμένα στα Μητρώα Αρρένων του Δήμου Βριλησσίων, για να συμπληρώσουν την πρόσκληση για τη σύνταξη των στρατολογικών πινάκων.

Πρόσκληση

Προσκόμηση

Designed and Developed by