Το Έργο, το οποίο είναι υπό ολοκλήρωση, συγχρηματοδοτείται σε ποσοστό 75% από το ΕΤΠΑ στα πλαίσια του Γ’ ΚΠΣ Ε.Π. «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» και σε ποσοστό 25% από Εθνικούς Πόρους και Ανάδοχος του έργου είναι η εταιρεία «Cyberstream Ltd. Δικτυακές Εφαρμογές & Συστήματα Υπολογιστών».

Πατήστε εδώ για να επισκεφτείτε το ψηφιοποιημένο πληροφοριακό υλικό, δηλαδή κείμενα, φωτογραφίες, videos, πληροφορίες για την πρόσβαση και τη δυνατότητα επίσκεψης στα μνημεία αναφοράς (Μονή Πεντέλης, Οδός Λιθαγωγίας, Αστεροσκοπείο, Σπηλιά Νταβέλη κ.α.)

 

Designed and Developed by