Η 22η κατεπείγουσα συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου θα πραγματοποιηθεί σήμερα, 3/11/2017 και ώρα 12:30 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δ.Σ λόγω της κρισιμότητας και των τιθέμενων προθεσμιών του υπό συζήτηση θέματος.

 Επισυνάπτεται η πρόσκληση.

Designed and Developed by