Σχετ.  : Το με αρ. πρωτ. 1041/451/12-03-2018 έγγραφο Αποκεντρωμένης Διοίκησης

            Αττικής 

 

     1.Σας γνωρίζουμε ότι με το σχετικό η Αποκεντρωμένη Αυτοδιοίκηση Αττικής μας ενημερώνει για το έγγραφο του ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ. με θέμα «Αναγκαιότητα πλήρους εμβολιαστικής κάλυψης έναντι της Ιλαράς των μαθητών και εκπαιδευτικών σε όλες τις εκπαιδευτικές βαθμίδες της χώρας».

  1. Οι μαθητές και οι Εκπαιδευτικοί χαρακτηρίζονται ως μονάδα υψηλού κινδύνου για νόσηση από ιλαρά εφόσον είναι επίνοσοι λόγω του συγχρωτισμού τους στις σχολικές τάξεις.
  2. Σύμφωνα με την υπ’αριθ. Γ1α/Γ.Π.οικ.71220/21-09-2017 εγκύκλιο του Υπουργείου Υγείας, και με αφορμή την επιδημική έξαρση ιλαράς σε πολλές Ευρωπαϊκές χώρες, και πρόσφατα στην Ελλάδα η Εθνική Επιτροπή Εμβολιασμών συστήνει:

          Τον άμεσο εμβολιασμό με το εμβόλιο ιλαράς-ερυθράς-παρωτίτιδας(εμβόλιο MMR) των παιδιών, των εφήβων και των ενηλίκων που δεν έχουν εμβολιαστεί με τις απαραίτητες δόσεις. Σύμφωνα με το Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών, παιδιά, έφηβοι και ενήλικες που έχουν γεννηθεί μετά το 1970 και δεν έχουν ιστορικό νόσου πρέπει να είναι εμβολιασμένοι με 2 δόσεις εμβολίου για την ιλαρά(με τη μορφή μονοδύναμου εμβολίου ιλαράς ή μικτού εμβολίου MMR).  

          Τη διενέργεια της 1ης δόσης του εμβολίου MMR στην ηλικία των 12 μηνών και τη διενέργεια της 2ης δόσης τρεις (3) μήνες μετά την 1η δόση ή – εφόσον έχει παρέλθει το διάστημα αυτό – το ταχύτερο δυνατόν. Σε περιπτώσεις υψηλού κινδύνου, η 2η δόση μπορεί να γίνει με μεσοδιάστημα τουλάχιστον 4 εβδομάδων από την 1η.Οι συστάσεις αυτές ισχύουν για όσο διάστημα η επιδημική έξαρση ιλαράς είναι σε εξέλιξη και μέχρι να εκδοθεί νεότερη απόφαση της Επιτροπής.

            4.Παρακαλούμε για την ενημέρωσή σας προκειμένου να αποφευχθεί η επέκταση της επιδημικής έξαρσης της ιλαράς στη μαθητική κοινότητα.       

 Η Αντιδήμαρχος Παιδείας & Εθελοντισμού Δήμου Βριλησσίων

 

Designed and Developed by