Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες «ΚΡΙΚΟΣ», αποτελεί μονάδα δημιουργικής απασχόλησης ατόμων με ειδικές ανάγκες.
Εντάσσεται στο πλαίσιο Νέων δράσεων - προγραμμάτων στον τομέα της πρόνοιας και της ανάπτυξης ενός δικτύου κοινωνικής αλληλεγγύης. Δικαιούχος φορέας για τη σύσταση και τη λειτουργία του είναι η Δημοτική Επιχείρηση Ανάπτυξης Βριλησσίων.
Το κέντρο λειτουργεί καθημερινά 13.30-21.30, στην Αθ. Διάκου 14 στο Πάτημα Βριλησσίων. Είναι εγγεγραμμένα 30 μέλη ηλικίας 18-40 ετών (μεταξύ των μελών μας είναι και άτομα από όμορους δήμους).
Σκοπός του κέντρου είναι η δημιουργική αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου, η κοινωνική ένταξη, η στήριξη της οικογένειας και η βελτίωση ποιότητας ζωής των μελών του από εξειδικευμένο προσωπικό (κοινωνική λειτουργό, ψυχολόγο, εργοθεραπευτή, ειδικούς παιδαγωγούς, γυμνάστρια και κοινωνικό φροντιστή).

Ταχυδρομική Διεύθυνση
Αθανασίου Διάκου 14, Πάτημα Βριλησσίων, Τ.Κ. 152 35

 

Τηλέφωνα Επικοινωνίας
210.61.35.540 (την ώρα του προγράμματος κατά τις απογευματινές ώρες)

 

FAX Επικοινωνίας
210.61.35.540

 

Ηλεκρονική Επικοινωνία
-------------

 

Yπεύθυνοι - Πρόσωπα Επικοινωνίας
Άννα Αναστασιάδου - Προϊσταμένη Αυτοτελούς Τμήματος Κοινωνικών Προγραμμάτων
Ελένη Φιλίππου - Κοινωνική Λειτουργός

 

Εγγραφή στον ΚΡΙΚΟ

Προγράμματα ΚΡΙΚΟΥ

Δραστηριότητες ΚΡΙΚΟΥ

 

Designed and Developed by