Ο Δήμος Βριλησσίων προκηρύσσει ανοικτή διαδικασία για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου

«ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΣΦΑΛΤΙΚΩΝ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ»

Designed and Developed by