Σας ενημερώνουμε ότι στο site της ΕΕΤΑΑ (www.eetaa.gr) δημοσιεύθηκαν τα οριστικά αποτελέσματα ωφελούμενων.

Οι ωφελούμενες/οι, αφού λάβουν την «αξία τοποθέτησης» (voucher), μπορούν να απευθύνονται για την εγγραφή τους (σε Δημοτικούς Βρεφονηπιακούς & Παιδικούς Σταθμούς καθώς και στο ΚΔΑΠ/ΜΕΑ) στην έδρα του Ν.Π.Δ.Δ. «Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Δήμου Βριλησσίων» (Λ. Πεντέλης 62, ισόγειο, τηλ.: 2108105052, ώρες: 09:00-17:00).

Η εγγραφή γίνεται από 01.08.2018 μέχρι και την 03.09.2018 με την υπογραφή τυποποιημένης σύμβασης, που θα διατεθεί από την ΕΕΤΑΑ Α.Ε. Κατά την εγγραφή η/ο ωφελούμενη/ος υπογράφει τυποποιημένο έντυπο με το οποίο παρέχει στην ΕΕΤΑΑ Α.Ε. εξουσιοδότηση να διενεργεί τις πληρωμές προς τη Δομή για λογαριασμό του/της.

Designed and Developed by