Οι Συνεδριάσεις της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δήμου Βριλησσίων για το 2011, έχουν ως εξής

 

1η Συνεδρίαση - 22/3/2011
Πρόσκληση - 1

 

2η Συνεδρίαση - 22/11/2011
Πρόσκληση - 2

  • Απόφαση 4/2011 - "Εισήγηση Εκτελεστικής Επιτροπής στο Δ.Σ. για το σχέδιο του Στρατηγικού Σχεδιασμού του Δήμου Βριλησσίων"

 

3η Συνεδρίαση - 22/11/2011
Πρόσκληση - 3

  • Απόφαση 5/2011 - "Σχέδιο Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας Δήμου Βριλησσίων"

 

4η Συνεδρίαση - 14/12/2011
Πρόσκληση - 4

 

5η Συνεδρίαση - 22/12/2011
Πρόσκληση - 5

  • Απόφαση 10/2011 - "Απόφαση Εκτελεστικής Επιτροπής για απόσπαση προσωπικού Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου στο Ν.Π.Δ.Δ. «Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης Δήμου Βριλησσίων»"

 

 

Designed and Developed by