Τα ακόλουθα αρχεία περιλαμβάνουν τα αποτελέσματα της ΣΟΧ9/2017 και ΣΟΧ10/2017 που αφορούν το κοινωνικό παντοπωλείο και φαρμακείο. Δικαιούχος φορέας ΜΚΟ ΦΑΡΟΣ – ΕΛΠΙΔΑΣ Συμπράττων φορέας ΔΗΜΟΣ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ

ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ

ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΟΙ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ

Designed and Developed by