Τα ακόλουθα αρχεία περιλαμβάνουν τα αποτελέσματα της ΣΟΧ1/2017 που αφορούν το Κέντρο Κοινότητας του Δήμου Βριλησσίων.

 

Απορριπτέοι 

(αρχείο doc) - (υπογεγραμμένο έγγραφο - αρχείο pdf)

 

Πίνακες κατάταξης για ΠΕ Ψυχολόγους 

(αρχείο doc) - (υπογεγραμμένο έγγραφο - αρχείο pdf)

 

Πίνακες κατάταξης για ΠΕ & TE Κοινωνικούς Λειτουργούς 

(αρχείο doc) - (υπογεγραμμένο έγγραφο - αρχείο pdf)

Designed and Developed by