Ο Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Δήμου Βριλησσίων ανακοινώνει την πρόσληψη:

  • 4 ΤΕ Βρεφονηπιοκόμων
  • 5 ΔΕ Βοηθών Βρεφοκόμων Παιδοκόμων
  • 3 ΔΕ Μαγείρων
  • 3 ΥΕ Βοηθών Μαγείρων
  • 4 ΥΕ Προσωπικό Καθαριότητας

με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την υλοποίηση της Δράσης «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ».

Η διάρκεια της σύμβασης είναι από την υπογραφή της έως 31/08/2018, με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης σε περίπτωση συνέχισης του προγράμματος.

Υποβολή αιτήσεων από 12/03/2018 έως και 20/03/2018 και ώρες 08:00 – 14:00 στα γραφεία του ΟΚΠΑ (Λ. Πεντέλης 62)

Επισυνάπτονται:

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 2/2018:

https://www.dropbox.com/s/e4yr0b4fbvm08p1/%3D%CE%A3%CE%9F%CE%A7%202_2018.pdf?dl=0

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (ΣΟΧ):

https://www.dropbox.com/s/gamqbjgrxyumxr0/%3D%CE%A0%CE%91%CE%A1%CE%91%CE%A1%CE%A4%CE%97%CE%9C%CE%91%20%CE%A3%CE%9F%CE%A7%2030-3-2017%20-%20%CE%A0%CE%A1%CE%9F%CE%A3%CE%98%CE%97%CE%9A%CE%97%20%CE%91%CE%9C%CE%95%CE%91.pdf?dl=0

 

Αίτηση - Έντυπο ΑΣΕΠ ΣΟΧ 6 (.doc):

https://www.dropbox.com/s/qekpiejftr4x57l/%3D%CE%95%CE%9D%CE%A4%CE%A5%CE%A0%CE%9F%20%CE%91%CE%99%CE%A4%CE%97%CE%A3%CE%97%CE%A3%20%CE%A3%CE%9F%CE%A7%206.doc?dl=0

 

Designed and Developed by