Ενημερώνουμε όλους τους/τις ενδιαφερόμενους/ες ότι ξεκινούν οι αιτήσεις συμμετοχής στα εκπαιδευτικά προγράμματα ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ.

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΟΥ

Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.

Ο Δήμος Βριλησσίων και το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων (διά της Γενικής

Γραμματείας Διά Βίου Μάθησης & Νέας Γενιάς και του Ιδρύματος Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης) συνεχίζουν επιτυχώς τη λειτουργία του Κ.Δ.Β.Μ του

Δήμου Βριλησσίων στο οποίο θα υλοποιηθούν εκπαιδευτικά προγράμματα Γενικής Εκπαίδευσης Ενηλίκων με εκπαιδευτικές δράσεις ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ

ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ.
Στο Κ.Δ.Β.Μ του Δήμου Βριλησσίων μπορούν να δημιουργηθούν τμήματα για τα ακόλουθα προγράμματα:
1) 3.1 Επεξεργασία Κειμένου – Διαδίκτυο (Ι)
2) 3.2 Υπολογιστικά Φύλλα – Παρουσιάσεις (ΙΙ)
3) 4.13 Βασικά Αγγλικά Α1
4) 4.14 Βασικά Αγγλικά Α2
5) 4.16 Βασικά Γαλλικά Α2
6) 4.18 Βασικά Γερμανικά Α2
7) 4.19 Βασικά Ιταλικά Α1
8) 4.20 Βασικά Ιταλικά Α2

Τα προγράμματα θα μπορούν να τα παρακολουθήσουν ενήλικες κάθε εθνικής προέλευσης, ηλικίας και μόρφωσης, χωρίς οικονομικό κόστος. Για την ένταξη των ενδιαφερομένων στα τμήματα, απαιτείται η συμπλήρωση σχετικής αίτησης και η υποβολή φωτοτυπίας της αστυνομικής ταυτότητας.

Το εν λόγω έργο εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων με τίτλο Πράξεων «Κέντρα Διά Βίου Μάθησης – Προγράμματα Εθνικής Εμβέλειας& Προγράμματα Τοπικής Εμβέλειας» ΑΠ7 και «Κέντρα Διά Βίου Μάθησης – Προγράμματα Εθνικής Εμβέλειας & Προγράμματα Τοπικής Εμβέλειας» ΑΠ8, που συγχρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους.

Για πληροφορίες σχετικά με το ποια προγράμματα θα πραγματοποιηθούν, πότε θα ξεκινήσουν, καθώς και για τις εγγραφές, μπορείτε να απευθύνεστε στο γραφείο του Διά Βίου Μάθησης του Δήμου Βριλησσίων.

Το γραφείο του Διά Βίου Μάθησης του Δήμου Βριλησσίων, βρίσκεται στο Πάρκο ΜΙΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ , Μπακογιάννη & Πλαταιών.
Ώρες λειτουργίας γραφείου : Δευτέρα έως  Παρασκευή από ώρα 09:00-15:00
Υπεύθυνη εκπρόσωπος Δήμου Βριλησσίων : Αναστασία Μάστορη
Τηλ. Επικ.      2106095505, 2106095171
Fax.       2106095436
Ε. Μail   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Designed and Developed by