Περιεχόμενο της Δικτυακής Πύλης
Γίνετε Χρήστης του Συστήματος
Υπηρεσίες μέσω της Δικτυακής Πύλης
Υπηρεσίες μέσω του Συστήματος Αυτόματης Τηλεφωνικής Εξυπηρέτησης

Παρακολούθηση Ηλεκτρονικού Αιτήματος 

Περιεχόμενο της Δικτυακής Πύλης

Η Δικτυακή Πύλη παρέχει στους Πολίτες πληροφόρηση για τη λειτουργία του Δήμου, δηλαδή για θέματα σχετικά με τη διοίκηση, τη διάρθρωση, τις παρεχόμενες υπηρεσίες, έγγραφα, άδειες, βεβαιώσεις κλπ. καθώς και απαιτούμενες προϋποθέσεις. Επίσης, η Πύλη ενημερώνει τους Πολίτες για θέματα πολεοδομικά, συγκοινωνιακά αλλά και για αθλητικές, πολιτιστικές και όποιες άλλες δραστηριότητες έχει ο Δήμος.

Σημαντικό μέρος της πληροφόρησης παρέχεται μέσω διαδραστικών χαρτών.

Πληροφόρηση μπορεί να λάβει ο οποιοσδήποτε επισκέπτης της Πύλης.

Επιπλέον όμως, ο Δήμος Βριλησσίων είναι από τους πρωτοπόρους ΟΤΑ που παρέχουν ένα ευρύ σύνολο ηλεκτρονικών υπηρεσιών προς τους πολίτες.
Δηλαδή, ο Πολίτης έχει τη δυνατότητα, πρώτον μέσω των εφαρμογών της Πύλης και δεύτερον, με τη χρήση απλής τηλεφωνικής συσκευής:
^ να υποβάλλει αιτήσεις για την έκδοση πιστοποιητικών, βεβαιώσεων, αδειών
^ να υποβάλλει παράπονα, υποδείξεις, αιτήματα αποκατάστασης βλαβών (λακκούβες, δίκτυο ύδρευσης κλπ.)
^ να κάνει κράτηση εισιτηρίων του Φεστιβάλ του Δήμου ή άλλων εκδηλώσεων

Για κάθε τέτοια συναλλαγή, ο πολίτης θα λαμβάνει αριθμό ηλεκτρονικού πρωτοκόλλου, με χρήση του οποίου, μεταξύ άλλων θα είναι σε θέση να παρακολουθεί ηλεκτρονικά την εξέλιξη της υπόθεσής του.

αρχή σελίδας

 

Γίνετε Χρήστης του Συστήματος

Χρήστης των ηλεκτρονικών υπηρεσιών του Δήμου Βριλησσίων, μπορεί να καταστεί ΑΠΑΞ και ΔΩΡΕΑΝ, οποιοσδήποτε ενήλικος πολίτης, εγγραφόμενος στο σύστημα ως εξής:
^
ενεργοποιεί την επιλογή "Εγγραφή" στο κάτω δεξιό μέρος της οθόνης του
^
καταχωρεί ορισμένα στοιχεία του:
   - Όνομα (υποχρεωτικό)
   - Επώνυμο (υποχρεωτικό)
   - e-mail address (υποχρεωτικό)
  - χρήστης -username που θα χρησιμοποιεί για την πρόσβαση στις υπηρεσίες της Ιστοσελίδας (υποχρεωτικό)
  - PIN - κωδικός που θα χρησιμοποιεί για την πρόσβαση στις υπηρεσίες της Ιστοσελίδας (υποχρεωτικό)
   - τηλέφωνα επικοινωνίας (υποχρεωτικό)
   - ταχυδρομική διεύθυνση (υποχρεωτικό)
     από τα λοιπά στοιχεία της φόρμας εγγραφής, χρήσιμη είναι η συμπλήρωση και του πεδίου Κωδικός τηλεφωνικής Πρόσσβασης, με τον οποίο μπορεί να συνδέεται και στο σύστημα της Αυτόματης Τηλεφωνικής Εξυπηρέτησης (χρησιμεύει ως "όνομα χρήστη")
^ υ
ποβάλλει τα στοιχεία

Οποτεδήποτε θελήσει, μπορεί να μεταβάλλει τα στοιχεία που έχει καταχωρήσει, ενώ σε περίπτωση που ξεχάσει τον κωδικό πρόσβασης μπορεί να πάει στην κατάλληλη επιλογή, να ακολουθήσει τις οδηγίες και το σύστημα θα του αποστείλει νέο αριθμό pin.

Τονίζεται ότι για την τήρηση του συγκεκριμένου μητρώου ο Δήμος έχει συμμορφωθεί με όλες τις νομικά προβλεπόμενες διαδικασίες.

αρχή σελίδας

Υπηρεσίες μέσω της Δικτυακής Πύλης

Ο οποιοσδήποτε χρήστης έχει άμεση πρόσβαση στην
- επικοινωνία με το Δήμαρχο
- επικοινωνία με το Γραφείο Δημότη
- πληροφόρηση

Επίσης ως εγγεγραμμένος χρήστης έχει πρόσβαση στις υπηρεσίες υποβολής παραπόνων, υποδείξεων και αιτήσεων για ένα σύνολο θεμάτων (επιλογή "Υποβολή Αιτήματος") καθώς και στην υπηρεσία κράτησης εισιτηρίων για τις εκδηλώσεις του Φεστιβάλ Βριλησσίων.

Προκειμένου ο πολίτης να υποβάλλει ηλεκτρονικά κάποιο αίτημα, ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥΝΔΕΘΕΙ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΩΣ ΧΡΗΣΤΗΣ, -σε κάθε άλλη περίπτωση στο menu δεν εμφανίζεται καν η επιλογή υποβολής αιτήματος-

Στη συνέχεια επιλέγει την επιθυμητή υπηρεσία "Υποβολή Αιτήματος" ή "Κράτηση Εισητηρίων", και τη συγκεκριμένη φόρμα αιτήματος από τη λίστα που εμφανίζεται.
Βλέπει τα ήδη καταχωρημένα τα στοιχεία του στην ηλεκτρονική φόρμα αίτησης και σε κάποιες περιπτώσεις θα χρειαστεί να δώσει κάποια επιπλέον στοιχεία. Συμπληρώνει την αίτηση με όποια άλλη πληροφορία είναι αναγκαία για τη διεκπεραίωση του αιτήματος και προχωρά στην υποβολή της κάνοντας σε ορισμένες περιπτώσεις και χρήση χαρτών.
Υποβάλλει το αίτημα, το οποίο αυτόματα προωθείται στον αρμόδιο υπάλληλο του Δήμου.
 

Μετά την υποβολή, το Σύστημα εμφανίζει στο χρήστη τον αριθμό του ηλεκτρονικού πρωτοκόλλου της συναλλαγής που μόλις πραγματοποίησε.

Προκειμένου ο Πολίτης να παραλάβει τα έγγραφα που έχει αιτηθεί, θα πρέπει να προσέλθει στο Δήμο, προσκομίζοντας δικαιολογητικά όπου πιθανά απαιτούνται, ενώ για να παραλάβει τα πιστοποιητικά αστικής κατάστασης θα πρέπει είτε να προσέλθει ο ίδιος διαθέτοντας αποδεικτικά έγγραφα της ταυτότητάς του (αστυνομική ταυτότητα, διαβατήριο κλπ.) ή κάποιο νόμιμα εξουσιοδοτημένο πρόσωπο.
Ενημερωθείτε από τον Οδηγό Πολίτη για τις απαιτούμενες διαδικασίες και δικαιολογητικά.

Όταν διαμορφωθεί το κατάλληλο νομικό πλαίσιο, ο Δήμος θα αποστέλλει ηλεκτρονικά τα αιτούμενα έγγραφα απαλλάσσοντας τους πολίτες από μετακινήσεις.

αρχή σελίδας

 

Υπηρεσίες μέσω του Συστήματος Αυτόματης Τηλεφωνικής Εξυπηρέτησης

Ο Δήμος Βριλησσίων παρέχει και ένα σύνολο υπηρεσιών μέσω Συστήματος Αυτόματης Τηλεφωνικής Εξυπηρέτησης, όπου η πρόσβαση πραγματοποιείται με χρήση απλής τηλεφωνικής συσκευής και αστικής κλήσης και ο χρήστης οδηγείται μέσα από ηχητικό menu στο επιθυμητό σημείο.

Πρόσβαση έχει κάθε πολίτης στην υπηρεσία υποβολής παραπόνων και υποδείξεων και στην επιλογή παρακολούθησης υπόθεσής του ενώ οι εγγεγραμμένοι χρήστες έχουν δυνατότητα χρήσης των λοιπών υπηρεσιών.

Οι Πολίτες που δεν έχουν πρόσβαση στο Διαδίκτυο προκειμένου να εγγραφούν ως χρήστες αλλά επιθυμούν να χρησιμοποιούν στο Σύστημα Αυτόματης τηλεφωνικής Εξυπηρέτησης μπορούν να προσέρχονται στο Δημοτικό Κατάστημα και στο Γραφείο Δημότη ώστε να λάβουν κωδικό αριθμό πρόσβασης.

Για τη χρήση του συγκεκριμένου συστήματος, ο πολίτης καλεί στον τηλεφωνικό αριθμό 210.68.25.440 και ακολουθεί τις οδηγίες και τις επιλογές που εκφωνούνται από το σύστημα. Όταν πραγματοποιήσει όλες τις επιλογές (2 ή 3 βήματα) εκφωνεί το αίτημά του και το υποβάλλει (έχει δυνατότητα ακρόασης του μηνύματός του, διαγραφής/ακύρωσης και μεταβολής του πριν την τελική υποβολή καθώς και επιστροφή και μετακίνηση στο φωνητικό menu).

Μετά την υποβολή, αυτόματα το Σύστημα του εκφωνεί τον αριθμό του ηλεκτρονικού πρωτοκόλλου της συναλλαγής που μόλις πραγματοποίησε.

Προκειμένου ο Πολίτης να παραλάβει τα έγγραφα που έχει αιτηθεί, θα πρέπει να προσέλθει στο Δήμο, προσκομίζοντας δικαιολογητικά όπου πιθανά απαιτούνται, ενώ για να παραλάβει τα πιστοποιητικά αστικής κατάστασης θα πρέπει είτε να προσέλθει ο ίδιος διαθέτοντας αποδεικτικά έγγραφα της ταυτότητάς του (αστυνομική ταυτότητα, διαβατήριο κλπ.) ή κάποιο νόμιμα εξουσιοδοτημένο πρόσωπο.
Ενημερωθείτε από τον Οδηγό Πολίτη για τις απαιτούμενες διαδικασίες και δικαιολογητικά.

αρχή σελίδας

Παρακολούθηση Ηλεκτρονικού Αιτήματος 

Ο Πολίτης, χωρίς να είναι αναγκαία η σύνδεσή του στο σύστημα ως χρήστη, μπορεί να επιλέξει από το menu "Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες" την υπηρεσία "Παρακολούθηση Αιτήματος" και εισάγει τον αριθμό πρωτοκόλλου ηλεκτρονικού αιτήματος που έχει λάβει, οπότε το σύστημα θα του απαντήσει για την εξέλιξη του αιτήματός του (είναι σε εκκρεμότητα, είναι σε φάση επεξεργασίας, έχει ολοκληρωθεί).

Το ίδιο μπορεί να κάνει και μέσω του Συστήματος Αυτόματης τηλεφωνικής Εξυπηρέτησης.
Δηλαδή, ο πολίτης μπορεί μέσω του τηλεφωνικού συστήματος και της κατάλληλης επιλογής να εισάγει τον αριθμό πρωτοκόλλου ηλεκτρονικού αιτήματος που έχει λάβει, οπότε το σύστημα θα του απαντήσει για την εξέλιξη του αιτήματός του (είναι σε εκκρεμότητα, είναι σε φάση επεξεργασίας, έχει ολοκληρωθεί) μέσω εκφώνησης της κατάστασης στην οποία αυτό βρίσκεται.

ΠΡΟΣΟΧΗ αφορά μόνο σε αιτήματα που έχουν υποβληθεί μέσω της Πύλης και του Συτήματος Αυτόματης Τηλεφωνικής Εξυπηρέτησης.

αρχή σελίδας

Designed and Developed by