Με Απόφαση Δημάρχου συγκροτήθηκε Επιτροπή που θα ελέγχει και θα αξιολογεί αιτήσεις που αφορούν το ειδικό βοήθημα για την επανασύνδεση της ηλεκτρικής ενέργειας. Εκπρόσωπος του Δήμου ορίστηκε ο δημοτικός σύμβουλος Φυκίρης Παναγιώτης.

Η συγκρότηση της επιτροπής γίνεται στο πλαίσιο της υλοποίησης απόφασης του υπουργείου Ενέργειας και Περιβάλλοντος, που αφορά την παροχή εφάπαξ ειδικού βοηθήματος για τη στήριξη καταναλωτών με χαμηλά εισοδήματα, οι οποίοι έχουν αποσυνδεθεί από το δίκτυο παροχής ηλεκτρικής ενέργειας, λόγω ληξιπρόθεσμων οφειλών.

Πέρα από τον εκπρόσωπο της δημοτικής αρχής στην επιτροπή συμμετέχουν εκπρόσωποι του ΔΕΔΔΗΕ και του προμηθευτή ηλεκτρικής ενέργειας. Έργο της είναι να εξετάζει τις υποβληθείσες αιτήσεις, να αξιολογεί την πραγματική οικονομική και περιουσιακή κατάσταση των αιτούντων, να χορηγεί το ειδικό βοήθημα και να δίνει άμεσα την εντολή για την επανασύνδεση των ευπαθών καταναλωτών

Οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά κατατίθενται στο Δημαρχείο, οδός Δ. Βερνάρδου 23.

όροι και δικαιολογητικά

συγκρότηση επιτροπής

 

Designed and Developed by