«Τρόπον μεταβολής της Ελλάδος
από την κατάστασιν εις την οποίαν
ευρίσκεται την σήμερον ούτ’ εστοχάσθην
ποτέ ούτε στοχάζομαι δυνατόν άλλον,
παρά την Παιδείαν…»
Αδαμάντιος Κοραής

Το Ελεύθερο Πανεπιστήμιο του Δήμου Βριλησσίων θα συνεχίσει τη λειτουργία του και για τη χρονιά 2016-2017, με θεμελιώδη επιδίωξη τη διασφάλιση του δικαιώματος όλων σε εκείνες τις επιμορφωτικές δραστηριότητες που στοχεύουν στην ολοκλήρωση της προσωπικότητας του ατόμου, στην καλλιέργεια συμπεριφορών συμβατών με τις νέες συνθήκες που διαμορφώνονται στον κόσμο και γενικότερα στην ανάπτυξη της ιδιότητας του ενεργού και ενημερωμένου πολίτη.

Σήμερα οι εξελίξεις στην οικονομία, την τεχνολογία και τις κοινωνικές δομές ευνοούν περισσότερο παρά ποτέ την ανάπτυξη ανοικτών συστημάτων εκπαίδευσης- επιμόρφωσης, τα οποία αποτελούν τη μεγαλύτερη επένδυση στον ανθρώπινο παράγοντα.

Σε αντίθεση με την τυπική εκπαίδευση το Ελεύθερο Πανεπιστήμιο του Δήμου Βριλησσίων καλύπτει ένα μεγάλο φάσμα ηλικιών, χωρίς να υπολογίζει τη μορφωτική πορεία των φοιτούντων και των ακροατών του.

Τα μαθήματα- διαλέξεις που περιλαμβάνονται στο πρόγραμμα του τρέχοντος έτους 2016-2017 θα καλύψουν την εξής θεματολογία:

  • Κινηματογράφος
  • Φιλοσοφία
  • Ιστορία
  • Ποίηση
  • Ελληνική Γλώσσα
  • Ψυχολογία
  • Περιβάλλον

πληροφορίες

πρόγραμμα 7 Νοεμβρίου 2016 - 6 Φεβρουαρίου 2017

πρόγραμμα 13 Φεβρουαρίου 2017 - 27 Μαρτίου 2017

Ειδικό εκπαιδευτικό υλικό δεν παρέχεται.

Μετά από κάθε διάλεξη θα ακολουθεί συζήτηση.

Η παρακολούθηση των διαλέξεων είναι δωρεάν.

Μετά τη λήξη της εκπαιδευτικής περιόδου απονέμεται Πιστοποιητικό Παρακολούθησης Μαθημάτων σε όσους έχουν παρακολουθήσει τα 2/3 των διαλέξεων.        

Designed and Developed by