Εκατό (100) καφέ κάδους παρέλαβε από τον Ειδικό Διαβαθμιδικό Σύνδεσμο Αττικής (ΕΔΣΝΑ) η υπηρεσία καθαριότητας του Δήμου Βριλησσίων το πρωί της Πέμπτης 9/3. Οι νέοι κάδοι προορίζονται για την πύκνωση του δικτύου περισυλλογής οικιακών βιοαποβλήτων, με στόχο τη σταδιακή κάλυψη ολόκληρου του γεωγραφικού φάσματος της πόλης, σε εφαρμογή του τοπικού και περιφερειακού σχεδιασμού για τη διαχείριση των αστικών Στερεών Αποβλήτων των Βριλησσίων.

Οι κάτοικοι μπορούν να ενημερώνονται για τη χωριστή συλλογή των βιοαποβλήτων τους και την απόθεσή τους στον πλησιέστερο καφέ κάδο από την ιστοσελίδα www.fisikolipasma.gr. Παράλληλα, το παρόν διάστημα, στο πλαίσιο της σχετικής ενημερωτικής καμπάνιας, πραγματοποιούνται συνεχείς σε σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της πόλης.

Η σύγχρονη διαχείριση των απορριμμάτων αποτελεί εχέγγυο για την προστασία του περιβάλλοντος, την εξοικονόμηση πόρων και τη βιώσιμη ανάπτυξη των τοπικών κοινωνιών, με δημόσια διαχείριση και σημαντική τόνωση της εργασίας. 

Designed and Developed by