Σύμφωνα με την «έκθεση αποτελεσμάτων μετρήσεων ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας» που πραγματοποιήθηκε στα σχολεία του Δήμου Βριλησσίων και εκπονήθηκε στο πλαίσιο υλοποίησης σχετικού προγράμματος από το «Σύνδεσμο 21 ΟΤΑ», σε συνεργασία με εξειδικευμένους επιστήμονες, προέκυψε ότι περιμετρικά των σχολείων της πόλης, η ένταση του ηλεκτρικού πεδίου (η συνολικά εκπεμπόμενη ακτινοβολία) είναι προσεγγιστικά 100 φορές χαμηλότερη από το όριο που θέτει η ελληνική νομοθεσία και το οποίο είναι κατά ήδη μειωμένο κατά 40% από τα αντίστοιχα ευρωπαϊκά όρια για περίμετρο 300 μέτρων από σχολεία, γηροκομεία κλπ.

 


 

Designed and Developed by