Ενημερωθείτε για τον Κανονισμό Λειτουργίας Πάρκου "ΜΙΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ", που εγκρίθηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο στην με αριθμό 10 συνεδρίασή του που πραγματοποιήθηκε στις 16.06.2015, με την απόφαση με αριθμό 76/2015.

Στον ακόλουθο σύνδεσμο παρατίθεται το πλήρες κείμενο του Κανονισμού.

Κανονισμός Λειτουργίας Πάρκου "ΜΙΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ"

Designed and Developed by