Ο Δήμος Βριλησσίων, λαμβάνοντας υπόψη την παρούσα οικονομική συγκυρία και έχοντας ως κύριο στόχο την υποστήριξη των ευπαθών κοινωνικών ομάδων, κατόπιν της εισήγησης των υπηρεσιών του Οργανισμού Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης και έγκρισης από το Δημοτικό Συμβούλιο, προχώρησε στην χορήγηση έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης σε (7) δικαιούχους των Κοινωνικών Δομών μας, οι οποίοι αντιμετωπίζουν πάρα πολύ σοβαρές οικονομικές και κοινωνικές δυσκολίες.

Όσοι δημότες βρίσκονται σε δεινή οικονομική κατάσταση μπορούν να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους στο γραφείο της Κοινωνικής Υπηρεσίας του Δήμου Βριλησσίων, οδός Δ. Βερνάρδου 23

πληροφορίες

Ν. Παίζης

τηλέφωνο 213 2050524

 

 

 

Designed and Developed by