Με τις υπ' αριθμ. 175/2017 και 176/2017  αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου
καθορίζεται το πλαίσιο (κατηγοριών δικαιούχων, όρων, κριτηρίων και
τηρούμενης διαδικασίας) περί μείωσης δημοτικών τελών σε ευπαθείς ομάδες για
το οικ. έτος 2018.

Αποστολή της 175/2017 απόφασης του Δημοτικού μας Συμβουλίου

Αποστολή της 176/2017 απόφασης του Δημοτικού μας Συμβουλίου

 

Designed and Developed by