Οικονομική Επιτροπή - Α περίοδος 2014-2017

Ο Δήμαρχος κος Ξενοφών Μανιατογιάννης, με την υπ. αριθμόν 238/2014 απόφαση, ορίζει τους Αντιδημάρχους του Δήμου από 01/09/2014 έως 28/02/2017, μεταβιβάζοντας σε αυτούς τις σχετικές αρμοδιότητες, όπως περιγράφεται στη συνέχεια.

Σοφία Χαντζάρα του Γεωργίου - Αντιδήμαρχος Παιδείας και Εθελοντισμού - αρμοδιότητες Αντιδημάρχου Παιδείας και Εθελοντισμού
Χονδροματίδης Γεώργιος του Νικολάου - Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών - αρμοδιότητες Αντιδημάρχου Τεχνικών Υπηρεσιών
Μαυραγάνης Αλέξης του Χαραλάμπους - Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος, Καθαριότητας και Πολιτικής Προστασίας - αρμοδιότητες Αντιδημάρχου Περιβάλλοντος, Καθαριότητας και Πολιτικής Προστασίας

Με την ίδια απόφαση ο κ. Κώστας Πολίτης του Δημητρίου, είχε οριστεί Αντιδήμαρχος Ανθρώπινων και Οικονομικών Πόρων.

Με νέα απόφασή Δημάρχου με αριθμό 225/2015, γίνεται αποδεκτή η παραίτησης του αντιδημάρχου κ. Πολίτη και όρίζεται ο κος Κωνσταντίνος Βαφειάδης νέος Αντιδήμαρχος Ανθρώπινων και Οικονομικών Πόρων - αρμοδιότητες Αντιδημάρχου Ανθρώπινων και Οικονομικών Πόρων .

Τον Δήμαρχο όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει ο Αντιδήμαρχος κ.Βαφειάδης και αυτόν, όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει η Αντιδήμαρχος κ.Χαντζάρα.
Τον Αντιδήμαρχο κ.Βαφειάδη, όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει η Αντιδήμαρχος κ.Χαντζάρα.
Την Αντιδήμαρχο κ.Χαντζάρα, όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει ο Αντιδήμαρχος κ.Βαφειάδης.
Τον Αντιδήμαρχο κ.Χονδροματίδη, όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει ο Αντιδήμαρχος κ.Μαυραγάνης.
Τον Αντιδήμαρχο κ.Μαυραγάνη, όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει ο Αντιδήμαρχος κ.Χονδροματίδης.
Οι Αντιδήμαρχοι, κκ Χαντζάρα, Χονδροματίδης, Μαυραγάνης, τελούν και υπογράφουν τις άδειες και τις δηλώσεις τελέσεως των πολιτικών γάμων.

Αναζητηση

your europe

youth logo 1

Θέματα για τη νεολαία του Δήμου

neolaia1

Πληροφορίες

Επικοινωνία

Τηλεφωνικός Κατάλογος

Πρόσβαση στα Βριλήσσια

Τοπική Συγκοινωνία

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

Επικοινωνία

Δημαρχείο Βριλησσίων

Δημ. Βερνάρδου 23

Βριλήσσια 152 35

e: info@vrilissia.gr

t: +30 213 20 50 500 και 599

vrilissia.gr 2018