Επιτροπή Ποιότητας Ζωής - Α περίοδος 2014-2017

 Επιτροπή Ποιότητας Ζωής - Α περίοδος 2014-2017

Η "Επιτροπή Ποιότητας Ζωής", με αρμοδιότητες που καθορίζονται από το Νόμο 3852/2010 (Πρόγραμμα ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ), συγκροτείται από 6 τακτικά μέλη, εκ των οποίων 2, προέρχονται από το σύνολο των μελών των δημοτικών παρατάξεων της μειοψηφίας και επίσης από 5 αναπληρωματικά μέλη, εκ των οποίων 2 προέρχονται από το σύνολο των μελών των δημοτικών παρατάξεων της μειοψηφίας, για την αναπλήρωση των τακτικών μελών που εκπροσωπούν τη μειοψηφία του δημοτικού συμβουλίου.

Τακτικά και αναπληρωματικά μέλη εξελέγησαν κατά την 14η συνεδρίαση του ΔΣ (90/2014).

Ο Κανονισμός Λειτουργίας της Επιτροπής εγκρίθηκε κατά την 21η συνεδρίαση του ΔΣ (127/2014).

Πρόεδρος Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Γεώργιος Χονδροματίδης

Πρόεδρος Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Κώστας Φαράκλας

Τακτικά Μέλη:

Πολίτη Μελίνα
Φυκίρης Παναγιώτης
Βαφειάδης Κωνσταντίνος
Σίμου Λαμπρινή
Μαΐλλη Ισμήνη
Πισιμίσης Ιωάννης
Φαράκλας Κώστας
Βήττος Βασίλειος

Αναπληρωματικά Μέλη:

Μάρα Φωτεινή
Ανδρουτσοπούλου Αθηνά
Πορφύρη Ελευθερία (Θάλεια)
Βερροιόπουλος Μιχάλης
Γκανά Αθανασία

 

Εκτελεστική Επιτροπή

Η "Εκτελεστικη Επιτροπή", με αρμοδιότητες που καθορίζονται από το Νόμο 3852/2010 (Πρόγραμμα ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ), συγκροτείται από το Δήμαρχο και τους Αντιδημάρχους του Δήμου

 

Οικονομική Επιτροπή - Α περίοδος 2014-2017

Οικονομική Επιτροπή - Α περίοδος 2014-2017

Η "Οικονομική Επιτροπή", με αρμοδιότητες που καθορίζονται από το Νόμο 3852/2010 (Πρόγραμμα ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ), συγκροτείται από 6 τακτικά μέλη, εκ των οποίων 2, προέρχονται από το σύνολο των μελών των δημοτικών παρατάξεων της μειοψηφίας και επίσης από 5 αναπληρωματικά μέλη, εκ των οποίων 2 προέρχονται από το σύνολο των μελών των δημοτικών παρατάξεων της μειοψηφίας, για την αναπλήρωση των τακτικών μελών που εκπροσωπούν τη μειοψηφία του δημοτικού συμβουλίου.

Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής

Κωνσταντίνος Πολίτης

Τακτικά Μέλη:

Μάρα Φωτεινή
Εγκολφόπουλος Αλκιβιάδης
Ανδρουτσοπούλου Αθηνά
Παναγιωτης Φυκίρης
Σίμου Λαμπρινή
Αικατερίνη Χρυσοπούλου
Ιωάννης Τσούτσιας
Σακισλή Ελένη

Αναπληρωματικά Μέλη:

Πολίτη Μελίνα
Παναγιώτα (Γιώτα) Παρασκευοπούλου
Μαΐλλη Ισμήνη
Φαράκλας Κώστας
Βήττος Βασίλειος

 

Γενικός Γραμματέας

Γενικός Γραμματέας στο Δήμο Βριλησσίων σύμφωνα με το ΦΕΚ 754/τ.Γ’/9-8-2016-9/8/2016 έχει οριστεί ο κος Νίκος Μπαρμπούνης.

Αντιδήμαρχοι - Α περίοδος 2014-2017

Οικονομική Επιτροπή - Α περίοδος 2014-2017

Ο Δήμαρχος κος Ξενοφών Μανιατογιάννης, με την υπ. αριθμόν 238/2014 απόφαση, ορίζει τους Αντιδημάρχους του Δήμου από 01/09/2014 έως 28/02/2017, μεταβιβάζοντας σε αυτούς τις σχετικές αρμοδιότητες, όπως περιγράφεται στη συνέχεια.

Σοφία Χαντζάρα του Γεωργίου - Αντιδήμαρχος Παιδείας και Εθελοντισμού - αρμοδιότητες Αντιδημάρχου Παιδείας και Εθελοντισμού
Χονδροματίδης Γεώργιος του Νικολάου - Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών - αρμοδιότητες Αντιδημάρχου Τεχνικών Υπηρεσιών
Μαυραγάνης Αλέξης του Χαραλάμπους - Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος, Καθαριότητας και Πολιτικής Προστασίας - αρμοδιότητες Αντιδημάρχου Περιβάλλοντος, Καθαριότητας και Πολιτικής Προστασίας

Με την ίδια απόφαση ο κ. Κώστας Πολίτης του Δημητρίου, είχε οριστεί Αντιδήμαρχος Ανθρώπινων και Οικονομικών Πόρων.

Με νέα απόφασή Δημάρχου με αριθμό 225/2015, γίνεται αποδεκτή η παραίτησης του αντιδημάρχου κ. Πολίτη και όρίζεται ο κος Κωνσταντίνος Βαφειάδης νέος Αντιδήμαρχος Ανθρώπινων και Οικονομικών Πόρων - αρμοδιότητες Αντιδημάρχου Ανθρώπινων και Οικονομικών Πόρων .

Τον Δήμαρχο όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει ο Αντιδήμαρχος κ.Βαφειάδης και αυτόν, όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει η Αντιδήμαρχος κ.Χαντζάρα.
Τον Αντιδήμαρχο κ.Βαφειάδη, όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει η Αντιδήμαρχος κ.Χαντζάρα.
Την Αντιδήμαρχο κ.Χαντζάρα, όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει ο Αντιδήμαρχος κ.Βαφειάδης.
Τον Αντιδήμαρχο κ.Χονδροματίδη, όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει ο Αντιδήμαρχος κ.Μαυραγάνης.
Τον Αντιδήμαρχο κ.Μαυραγάνη, όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει ο Αντιδήμαρχος κ.Χονδροματίδης.
Οι Αντιδήμαρχοι, κκ Χαντζάρα, Χονδροματίδης, Μαυραγάνης, τελούν και υπογράφουν τις άδειες και τις δηλώσεις τελέσεως των πολιτικών γάμων.

Δημοτικό Συμβούλιο

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ

Σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, άρθρο 7 του Ν.3852/2010, ο δήμος διοικείται από το δημοτικό συμβούλιο, την οικονομική επιτροπή, την επιτροπή ποιότητας ζωής, την εκτελεστική επιτροπή και τον δήμαρχο.

Σε δήμους, με πληθυσμό από δέκα χιλιάδες έναν έως τριάντα χιλιάδες κατοίκους, (10.001- 30.000), σύμφωνα με τα δεδομένα της απογραφής, το Δημοτικό Συμβούλιο απαρτίζεται από τριάντα τρία (33) μέλη. Στις συνεδριάσεις του συμβουλίου προσκαλείται ο δήμαρχος, αλλιώς η συνεδρίαση είναι άκυρη. Ο δήμαρχος μετέχει στις συζητήσεις του συμβουλίου χωρίς ψήφο και έχει το δικαίωμα να εκφράζει τις απόψεις του κατά προτεραιότητα.

ΔΗΜΟΣ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ

Το Δημοτικό Συμβούλιο, με βάση τα αποτελέσματα των δημοτικών εκλογών του 2019, απαρτίζεται από τριάντα τρία (33) μέλη τα οποία προέρχονται από έξι (6) δημοτικές παρατάξεις και κινήσεις δημοτών. Η σύνθεσή του έχει ως εξής:

Πρόεδρος: Απόστολος Λύτρας εκλεγμένος με τη κίνηση δημοτών ‘Βριλήσσια Δήμος Δημιουργίας’

Αντιπρόεδρος: Κώστας Φαράκλας εκλεγμένος με τη δημοτική παράταξη ‘Ντινόπουλος Βριλήσσια Δυνατά’

Γραμματέας: Πάνος Αναγνώστου εκλεγμένος με τη δημοτική παράταξη ‘Νέα Πνοή για τα Βριλήσσια’


ΜΕΛΗ

Από την κίνηση δημοτών ‘Βριλήσσια Δήμος Δημιουργίας’

Αρσένη Βούλα

Χατζάρα Σοφία

Μαυραγάνης Αλέξης

Βαφειάδης Κώστας

Κυρίτση Ιωάννα

Φυκίρης Παναγιώτης

Μαλακού Χριστίνα

Μάρα Φωτεινή

Ντούμα Μαρία

Απόστολος Λύτρας


Από τη δημοτική παράταξη ‘Ντινόπουλος Βριλήσσια Δυνατά’

Αργύρης Ντινόπουλος

Δημητρίου Τάσος

Χρηστάκης Τάσος

Χρυσοπούλου Κατερίνα

Γούναρης Χρήστος

Mητσοτάκη Τόνια

Γεροντάκη Νάντη

Δεσποτίδης Μάριος


Από τη δημοτική παράταξη ‘Νέα Πνοή για τα Βριλήσσια’

Πισιμίσης Ιωάννης

Κάππας Χρήστος

 Τζιλιγκάκης Νίκος

Σταματελόπουλος Νικήτας

Αδαμίδη Φένια

Μαντινίδου Σοφία

Δημαράς Άκης

Μαρίνης Γιώργος


Από την κίνηση δημοτών ‘Δράση Για μια άλλη πόλη’

Τσούτσιας Ιωάννης

Παπαχριστοδούλου Μαρία

Κρητικός Μάρκος


Από τη δημοτική παράταξη ‘Λαϊκή Συσπείρωση’

Βασίλης Βήττος


Από τη δημοτική παράταξη ‘Πρόοδος στα Βριλήσσια’

Αθανασοπούλου Γωγώ

Επιτροπή Ποιότητας Ζωής

Τα τακτικά & αναπληρωματικά μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής για την περίοδο 2019-2021 εξελέγησαν κατά την Ειδική Συνεδρίαση του Δ.Σ στις 8/9/2019 και είναι τα ακόλουθα:

- Τακτικά μέλη
Η κα. Ιωάννα Κυρίτση
Η κα. Χριστίνα Μαλακού
Ο κ. Αναστάσιος Χρηστάκης
Ο κ. Χρήστος Γούναρης
Ο κ. Νίκος Τσιλιγκάκης
Ο κ. Ερνέστος – Θεόδωρος Δημαράς

- Αναπληρωματικά μέλη
Η κα. Φωτεινή Μάρα
Η κα. Μαρία Ντούμα
Ο κ. Μάριος Δεσποτίδης
Ο κ. Κωνσταντίνος Φαράκλας
Ο κ. Νικήτας Σταματελόπουλος
Ο κ. Γεώργιος Μαρίνης

Οικονομική Επιτροπή

Οικονομική Επιτροπή

Τα τακτικά & αναπληρωματικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής για την περίοδο 2019 - 2021 εξελέγησαν κατά την Ειδική Συνεδρίαση του Δ.Σ στις 8/9/2019 και είναι τα ακόλουθα:

- Τακτικά μέλη

Πρόεδρος Κώστας Βαφειάδης
Η κα.Ιωάννα Κυρίτση
Η κα.Φωτεινή Μάρα
Ο κ. Αναστάσιος Δημητρίου
Η κα. Κατερίνα Χρυσοπούλου
Η κα .Σοφία Μαντινίδου-Τσουβάλου
Ο κ. Γιώργος Μαρίνης

- Αναπληρωματικά μέλη
Η κα. Μαρία Ντούμα
Η κα. Χριστίνα Μαλακού
Ο κ. Χρήστος Γούναρης
Ο κ. Μάριος Δεσποτίδης
Ο κ. Χρήστος Κάππας
Ο κ. Νικήτας Σταματελόπουλος

Αντιδήμαρχοι

Αντιδήμαρχοι

Ο Δήμαρχος κος Ξενοφών Μανιατογιάννης ορίζει τους Αντιδημάρχους του Δήμου από 02/09/2021 έως 1/09/2022, μεταβιβάζοντας σε αυτούς τις σχετικές αρμοδιότητες, όπως περιγράφεται στη συνέχεια.

- Μαυραγάνης Αλέξης : Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος, Βιώσιμης Ανάπτυξης και Ψηφιακών Εφαρμογών

- Κωνσταντίνος Βαφειάδης : Αντιδήμαρχος Υποδομών και Διαχείρισης Οικονομικών Πόρων

- Σοφία Χαντζάρα : Αντιδήμαρχος Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης

- Αρσένη Λάμπρου Παρασκευή : Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Πολιτικής και Αγωγής Υγείας

- Παναγιώτης Φυκίρης : Αντιδήμαρχος Ύδρευσης Υλοποίησης Τεχνικών Έργων και Ασφάλειας

- Χριστίνα Μαλακού : Αντιδήμαρχος Ανάπτυξης Ανθρωπίνων Πόρων και Διοικητικών Υπηρεσιών

Τον Δήμαρχο όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει ο Αντιδήμαρχος κ. Μαυραγάνης και αυτόν, όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει ο Αντιδήμαρχος κ. Βαφειάδης.

Δήμαρχος

dimarxos2020Δήμαρχος

Ξενοφών Μανιατογιάννης

Στοιχεία Επικοινωνίας
Επικοινωνήστε με το Δήμαρχο
τηλ. 213 20 50 510 & 511
fax 210 68 38 106

Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.


Γεννήθηκε το 1974 στην Αθήνα και από το 1979 κατοικεί στα Βριλήσσια, στην οδό Θερμοπυλών 16α, όπου διαμένει με την οικογένειά του.

Τελείωσε το 1ο Δημοτικό σχολείο Βριλησσίων και το μοναδικό Γυμνάσιο - Λύκειο της περιοχής. Είναι πτυχιούχος Αγρονόμος & Τοπογράφος Μηχανικός του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, με ειδικότητα στις μελέτες συγκοινωνιακών και κυκλοφοριακών έργων και στην περιφερειακή ανάπτυξη.

Από το 1997 έως το 2003 εργάστηκε ως εξωτερικός συνεργάτης σε εταιρίες τοπογραφικών μελετών και μελετών έργων οδοποιίας. Από το 2003 έως 2014 εργάστηκε ως ελεύθερος επαγγελματίας διατηρώντας τεχνικό γραφείο μελετών και τοπογραφικών εφαρμογών στα Βριλήσσια.

Η ενασχόλησή του με τα κοινά ξεκινά στις αρχές της δεκαετίας του 1990 από το φοιτητικό κίνημα και λίγο αργότερα αρχίζει να ασχολείται ενεργά με την αυτοδιοίκηση και τα δημοτικά πράγματα της περιοχής του. Από το 1998 εκλέγεται δημοτικός σύμβουλος Βριλησσίων, αρχικά με το συνδυασμό «Βριλήσσια Ανθρώπινη Πολιτεία» και στη συνέχεια με το συνδυασμό «Βριλήσσια Δήμος Δημιουργίας.


Την περίοδο 1999-2000 διετέλεσε μέλος της εκτελεστικής επιτροπής του ΣΠΑΠ (Σύνδεσμος προστασίας και ανάπλασης Πεντελικού Όρους). Την περίοδο 1999-2002 διετέλεσε μέλος της δημοτικής επιχείρησης Ανάπτυξης Βριλησσίων (ΔΕΑΒ). Επίσης, την ίδια χρονική περίοδο διετέλεσε πρόεδρος των επιτροπών δημοπρασίας τεχνικών έργων του Δήμου Βριλησσίων.         
        

Από το 2000 έως το 2010 διατέλεσε μέλος και αντιπρόεδρος της Δημαρχιακής επιτροπής του Δήμου Βριλησσίων.

Ιδρυτικό μέλος του συλλόγου Μεσσηνίων Βριλησσίων «η Ελαία», διετέλεσε μέλος της εκτελεστικής επιτροπής του συλλόγου κατά την περίοδο 2007 – 2009.

Το 2010 εκλέγεται δημοτικός σύμβουλος ως επικεφαλής του ψηφοδελτίου του νεοϊδρυθέντος, από τον ίδιον πλέον, συνδυασμού «Βριλήσσια Δήμος Δημιουργίας». Στην ίδια εκλογική διαδικασία η δημοτική του παράταξη εκλέγεται στη θέση της μείζονος αντιπολίτευσης μετά τον δεύτερο γύρο των δημοτικών εκλογών, εκλέγοντας 7 συνολικά δημοτικούς συμβούλους, ενώ αμέσως μετά τις εκλογές μετατρέπεται σε «Κίνηση Δημοτών Βριλήσσια Δήμος Δημιουργίας».

Από το 2011 είναι μέλος του συνδέσμου για τη βιώσιμη ανάπτυξη των Πόλεων (ΣΒΑΠ).

Επίσης από το 2011 είναι μέλος του Ειδικού Διαβαθμικού Συνδέσμου Νομού Αττικής.

Εξελέγη Δήμαρχος Βριλησσίων το Μάιο του 2014.

Από το 2014 μέλος της ΠΕΔΑ (Περιφερειακή Ένωση Δήμων Αττικής) και αντιπρόεδρος της Επιτροπής Πολιτικής Προστασίας ΠΕΔΑ.

Από το 2015 μέλος του ΣΥΠΟΘΑ (Συμβούλιο Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων) Ανατολικής Αττικής.

Εξελέγη το 2019 μέλος του Δ.Σ του ΔΕΠΑΝ (Δίκτυο Πόλεων για την Ανάπτυξη).

Είναι παντρεμένος με την 'Αννα Αναστασιάδου Κοινωνική Ανθρωπολόγο και έχουν αποκτήσει δυο παιδιά, την Κωνσταντίνα και την Ιωάννα.

Επανεξελέγη Δήμαρχος Βριλησσίων τον Ιούνιο του 2019.

Επικοινωνία

Δημ. Βερνάρδου 23, ΤΚ 152 35
t: +30 213 20 50 500, +30  213 20 50 597
f: +30 210 68 38 106
e: info[@]vrilissia.gr

novoville banner button 3

Αναζητηση

your europe

youth logo 1


ΕΚΔΟΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗΣ ΠΥΛΗΣ "ΕΡΜΗΣ" 
ermis

Θέματα για τη νεολαία του Δήμου

neolaia1

asxolikh

Πληροφορίες

Επικοινωνία

Τηλεφωνικός Κατάλογος

Πρόσβαση στα Βριλήσσια

Τοπική Συγκοινωνία

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

Επικοινωνία

Δημαρχείο Βριλησσίων

Δημ. Βερνάρδου 23

Βριλήσσια 152 35

e: info@vrilissia.gr

t: +30 213 20 50 500 και 599

vrilissia.gr 2018