ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για υποβολή προσφορών στον ΟΚΠΑ 2016

Ο Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης του Δήμου Βριλησσίων πρόκειται να προχωρήσει:

1. στην προμήθεια Φωτοτυπικού Χαρτιού

2. στην παροχή υπηρεσίας «Διενέργεια τακτικού ελέγχου οικ. καταστάσεων χρήσεως 2015 από ορκωτό ελεγκτή λογιστή»

όπως αναλυτικά αναφέρονται στις σχετικές αποφάσεις του Δ.Σ. 
 
Οι προσφορές θα υποβληθούν υποχρεωτικά σε σφραγισμένους φακέλους με τα στοιχεία του προσφέροντος (επωνυμία – δ/νση – τηλέφωνο – Α.Φ.Μ. – Δ.Ο.Υ.) και την ένδειξη:

«ΠΡΟΣΦΟΡΑ …………………………. (π.χ. Φωτοτυπικού Χαρτιού) – Υ/Ο: ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ», μέχρι και την Τετάρτη 31.08.2016 και ώρα 15:00.

novoville banner button 3

Αναζητηση

your europe

youth logo 1


ΕΚΔΟΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗΣ ΠΥΛΗΣ "ΕΡΜΗΣ" 
ermis

Θέματα για τη νεολαία του Δήμου

neolaia1

asxolikh

Πληροφορίες

Επικοινωνία

Τηλεφωνικός Κατάλογος

Πρόσβαση στα Βριλήσσια

Τοπική Συγκοινωνία

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

Επικοινωνία

Δημαρχείο Βριλησσίων

Δημ. Βερνάρδου 23

Βριλήσσια 152 35

e: info@vrilissia.gr

t: +30 213 20 50 500 και 599

vrilissia.gr 2018