Μέλη της Α Σχολικής Επιτροπής

Α΄ Σχολική Επιτροπή Δήμου Βριλησσίων 

 Η Α΄ Σχολική Επιτροπή  είναι Νομικό πρόσωπο με Διοικητικό Συμβούλιο και έχει στην ευθύνη της το σύνολο των σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης,  Επτά (7) Νηπιαγωγεία και έξη (6) Δημοτικά, του Δήμου Βριλησσίων.  

Α. Η σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου 

 1. Πολίτης Κωνσταντίνος, Πρόεδρος 
 2. Μπατάλας Στέφανος, Αντιπρόεδρος 
 3. Γεροντάκη Κωνσταντίνα ( Νάντη) Δημοτικός Σύμβουλος με αναπληρώτρι Μενιουδάκη Ελένη 
 1. Καλογεράκη Ευαγγελία, Δ/ντρια 1ου Δημοτικού Σχολείου 
 2. Μπαζάνη Ευγενία, Δ/ντρια 3ου Δημοτικού Σχολείου 
 3. Κοσμόπουλος Ιωάννης, Δ/ντήςς 4ου Δ.Σ Βριλησσίων 
 4. Γεωργόπουλος Σωτήριος, Δ/ντής 6ου Δ.Σ Βριλησσίων 
 5. Γεωργίου Ολγα, Πρ/μένη 3ου Νηπιαγωγείου Βριλησσίων 
 6. Πολίτου Κωνσταντίνα, Πρ/μένη 7ου Νηπιαγωγείου Βριλησσίων 
 7. Τσουκαλάς Ευστάθιος, Εκπρόσωπος της Ένωσης Γονέων με αναπληρώτρια  την Βασιλείου Λαμπαδάρη Παναγιούλα 
 1. Κακναβάτου - Γκιλάκη Ελπίδα, δημότισσα με αναπληρωτή τον Τζιώκα  Δημήτριο 
 1. Κουτσουνάδη Στεφανία, δημότισσα , με αναπληρώτρια την Γεωργούλα  Αικατερίνη 
 1. Παπαδόπουλος Αντώνιος, δημότης, με αναπληρώτρια την Βαγενά Δήμητρα 
 2. Σίμου Λαμπρινή, δημότισσα, με αναπληρωτή τον Κοντοδίνα Δημήτριο 
 3. Στασινού Δήμητρα, δημότισσα, με αναπληρωτή τον Σακελαριάδη Μαρίνο 

 

Β. Περίοδος άσκησης καθηκόντων 

Η θητεία του Δ.Σ είναι διετής και  λήγει στις 31-8-2021.  

Γ. Οι  αρμοδιότητές της Σχολικής Επιτροπής έχουν ως εξής: 

 1. Η διαχείριση των πιστώσεων που της διατίθενται για την κάλυψη των δαπανών λειτουργίας των αντίστοιχων σχολείων (θέρμανσης, φωτισμού, ύδρευσης, τηλεφώνου, αποχέτευσης, αγοράς αναλώσιμων υλικών κ.α.). 
 2. Η αμοιβή των εργαζόμενων στη καθαριότητα των σχολείων[1][1] και των εργαζόμενων ως σχολικοί τροχονόμοι. 
 3. Η εκτέλεση έργων για την  επισκευή και συντήρηση των αντίστοιχων σχολείων και του κάθε είδους εξοπλισμού τους, (μικρής κλίμακας). 
 4. Η εισήγηση προς την αντίστοιχη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για τον εφοδιασμό από την εταιρεία Κτιριακές Υποδομές ΑΕ με έπιπλα και εξοπλιστικά είδη και από το Υπουργείο Παιδείας,  με βιβλία για τις αντίστοιχες σχολικές βιβλιοθήκες. 
 5. Η διαχείριση των εσόδων από την εκμετάλλευση των σχολικών κυλικείων, ή από άλλες πηγές όπως δωρεές χορηγίες κ.α. 
 6. Η λήψη κάθε άλλου μέτρου που κρίνεται αναγκαίο για τη στήριξη της διοικητικής  λειτουργίας των σχολικών μονάδων ή αρμοδιοτήτων, που δίνονται κάθε φορά από διάταξη νόμου. 

[2][1] Για το σχολικό έτος 2020-2021 δεν ισχύει η αμοιβή των εργαζόμενων στη καθαριότητα των σχολείων επειδή η πρόσληψή τους έγινε από το Δήμο.