1η/2019 Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

 

Η 1η/2019 Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων, οδόςΚισσάβου 11, την 28/1/2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:00 μ.μ, για συζήτηση και λήψη απόφασης επί των κάτωθι θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

 ΘΕΜΑ 1ο: Τροποποίηση Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Βριλησσίων -Σύσταση οργανικής θέσης στo πλαίσιο εφαρμογής του άρθρου 91 του ν. 4583/2018(Εισηγητής: Εκτελεστική Επιτροπή Δήμου Βριλησσίων- Αρμόδιος Αντιδήμαρχος:Κωνσταντίνος Βαφειάδης)

 ΘΕΜΑ 2ο: Αντικατάσταση μελών Διοικητικού Συμβουλίου Ν.Π.Δ.Δ: «2η Σχολική ΕπιτροπήΔήμου Βριλησσίων» (Εισηγητής: Δ/νση Διοικητικών & Κοινωνικών Υπηρεσιών- ΑρμόδιοςΑντιδήμαρχος: Κωνσταντίνος Βαφειάδης)

 ΘΕΜΑ 3ο: Αντικατάσταση τακτικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ με τηνεπωνυμία: «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ» (Εισηγητής: Δ/νση Διοικητικών & Κοινωνικών Υπηρεσιών- ΑρμόδιοςΑντιδήμαρχος: Κωνσταντίνος Βαφειάδης)

 ΘΕΜΑ 4ο : «Έγκριση Διαχείρισης Ανακύκλωσης Αποβλήτων Εκσκαφών, Κατεδαφίσεων καιΚατασκευών (Α.Ε.Κ.Κ.)» (Εισηγητής: Δ/νση Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας-Αρμόδιος Αντιδήμαρχος: Αλέξιος Μαυραγάνης)

 ΘΕΜΑ 5ο : «Χρέωση ποσού κατανάλωσης ύδατος λόγω μη καταχώρησης καταναλώσεωνστη βάση δεδομένων του μητρώου καταναλωτών ύδρευσης» (Εισηγητής: Δ/νση ΤεχνικώνΥπηρεσιών- Αρμόδιος Αντιδήμαρχος: Παναγιώτης Φυκίρης)

 ΘΕΜΑ 6ο : «Μείωση Λογαριασμών Ύδρευσης (Εισηγητής: Επιτροπή του άρθρου 23 τουΚανονισμού Ύδρευσης - Αρμόδιος Αντιδήμαρχος: Παναγιώτης Φυκίρης)

 ΘΕΜΑ 7ο : «Διόρθωση σφαλμάτων καταμέτρησης καταναλώσεων ύδατος και αντίστοιχωνχρεώσεων στους λογαριασμούς ύδρευσης» (Εισηγητής: Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών-Αρμόδιος Αντιδήμαρχος: Παναγιώτης Φυκίρης)

 ΘΕΜΑ 8ο: Σημειακές Κυκλοφοριακές Ρυθμίσεις (Εισηγητής: Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών-Αρμόδιος Αντιδήμαρχος: Παναγιώτης Φυκίρης)

 ΘΕΜΑ 9ο : Λήψη Απόφασης για τον Καθορισμό Κοινόχρηστων Χώρων Διαθέσιμων προςκατάληψη για το έτος 2019 λόγω ακύρωσης της αριθμ. 208/2018 ΑΔΣ (Εισηγητής: Δ/νσηΟικονομικών Υπηρεσιών- Αρμόδιος Αντιδήμαρχος: Κωνσταντίνος Βαφειάδης)

 ΘΕΜΑ 10ο: «Συγκρότηση Επιτροπής Συμβιβαστικής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών καιΑμφισβητήσεων έτους 2019» (Εισηγητής: Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών- ΑρμόδιοςΑντιδήμαρχος: Κωνσταντίνος Βαφειάδης)

 ΘΕΜΑ 11ο : Παραχώρηση χρήσης χώρου στον Αθλητικό Όμιλο Α.Ο. ΑΠΟΛΛΩΝΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ» (Εισηγητής: Γραφείο Δημάρχου)Συνημμένα: Εισηγήσεις επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης εκτός του 1ου θέματος.Η παρούσα γνωστοποιείται στο Δήμαρχο και τα μέλη του Δ.Σ. και δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα τουΔήμου.Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΛΥΤΡΑΣ

novoville banner button 3

Αναζητηση

your europe

youth logo 1


ΕΚΔΟΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗΣ ΠΥΛΗΣ "ΕΡΜΗΣ" 
ermis

Θέματα για τη νεολαία του Δήμου

neolaia1

asxolikh

Πληροφορίες

Επικοινωνία

Τηλεφωνικός Κατάλογος

Πρόσβαση στα Βριλήσσια

Τοπική Συγκοινωνία

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

Επικοινωνία

Δημαρχείο Βριλησσίων

Δημ. Βερνάρδου 23

Βριλήσσια 152 35

e: info@vrilissia.gr

t: +30 213 20 50 500 και 599

vrilissia.gr 2018