7η/2023 Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

 

Η 7η/2023 Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής θα πραγματοποιηθεί με τηλεδιάσκεψη και με χρήση της εφαρμογής e-presence την 15/2/2023, ημέρα Τετάρτη και ώρα 09.30 π.μ. για συζήτηση και λήψη απόφασης επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

πρόσκληση

Επικοινωνία

Δημ. Βερνάρδου 23

Βριλήσσια 152 35

e: info@vrilissia.gr

t: +30 213 20 50 500 & 560