4η/2018 Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

 

Η 4η/2018 Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα Δ. Βερνάρδου 23, την 23η Ιανουαρίου, ημέρα Τετάρτη και ώρα 08:30 για συζήτηση και λήψη απόφασης επί των κάτωθι θεμάτων της ημερήσιας
διάταξης:
 ΘΕΜΑ 1ο: Μερική κατακύρωση του αποτελέσματος του ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «κάτω των ορίων» ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ Ν.Π.Δ.Δ. ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ, ΕΤΟΥΣ 2019»- Επικύρωση πρακτικού ελέγχου αποδεικτικών μέσων (δικαιολογητικών κατακύρωσης)
προσωρινών αναδόχων
 ΘΕΜΑ 2ο: Έγκριση 2ου Πρακτικού Επιτροπής Διαγωνισμού-κατακύρωση της δημόσιας σύμβασης « Συντήρηση Κοινόχρηστων Χώρων Βριλησσίων»
 ΘΕΜΑ 3ο: Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής παροχής γενικών υπηρεσιών

Αναζητηση

your europe

youth logo 1

Θέματα για τη νεολαία του Δήμου

neolaia1

Πληροφορίες

Επικοινωνία

Τηλεφωνικός Κατάλογος

Πρόσβαση στα Βριλήσσια

Τοπική Συγκοινωνία

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

Επικοινωνία

Δημαρχείο Βριλησσίων

Δημ. Βερνάρδου 23

Βριλήσσια 152 35

e: info@vrilissia.gr

t: +30 213 20 50 500 και 599

vrilissia.gr 2018