Δημόσια κλήρωση Επιτροπής Διαγωνισμού για την «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ» 2017

H Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών την 9η Οκτωβρίου 2017, ημέρα Δευτέρα και ώρα 08:30 π.μ. θα διεξάγει δημόσια κλήρωση για την ανάδειξη των τακτικών και αναπληρωματικών μελών, που θα συγκροτήσουν την Επιτροπή Διενέργειας του  Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου: «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ».

Επικοινωνία

Δημ. Βερνάρδου 23

Βριλήσσια 152 35

e: info@vrilissia.gr

t: +30 213 20 50 500 & 560