Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ασφάλιση οχήματος ΟΚΠΑ

Το Νομικό μας Πρόσωπο πρόκειται να προχωρήσει στην στην εκτέλεση παροχής της υπηρεσίας «ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΟΧΗΜΑΤΟΣ “ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ”» με τη διαδικασία της απ’ ευθείας ανάθεσης, όπως αναλυτικά αναφέρεται στην 906/06.06.2017

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς και στην 2/2017 Μελέτη (οι οποίες επισυνάπτονται).

Οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς θα πρέπει να καταθέσουν έγγραφη προσφορά σε σφραγισμένο φάκελο, αφού λάβουν σχετικό αριθμό πρωτοκόλλου, μέχρι και την Δευτέρα 12.06.2017 και ώρα 15:00, στο γραφείο Πρωτοκόλλου του Ν.Π.Δ.Δ. 
(Λ.Πεντέλης 62 – ισόγειο) συμπεριλαμβανομένων των απαιτούμενων δικαιολογητικών.

novoville banner button 3

Αναζητηση

your europe

youth logo 1


ΕΚΔΟΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗΣ ΠΥΛΗΣ "ΕΡΜΗΣ" 
ermis

Θέματα για τη νεολαία του Δήμου

neolaia1

asxolikh

Πληροφορίες

Επικοινωνία

Τηλεφωνικός Κατάλογος

Πρόσβαση στα Βριλήσσια

Τοπική Συγκοινωνία

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

Επικοινωνία

Δημαρχείο Βριλησσίων

Δημ. Βερνάρδου 23

Βριλήσσια 152 35

e: info@vrilissia.gr

t: +30 213 20 50 500 και 599

vrilissia.gr 2018