Νέα πρόσκληση για τη γραφική ύλη

 

Ο Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης προχωρά στην προμήθεια «Γραφικής ύλης % λοιπών υλικών γραφείου έτους 2019».

2133/09.09.2019 Πρόσκληση υποβολής προσφοράς

16/2019 Μελέτη

Οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς θα πρέπει να καταθέσουν έγγραφη προσφορά (συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά) σε σφραγισμένο φάκελο, αφού λάβουν σχετικό αριθμό πρωτοκόλλου, μέχρι και την Τρίτη  17.09.2019 και ώρα 15:00, στο γραφείο Πρωτοκόλλου του Ν.Π.Δ.Δ. (Λ. Πεντέλης 62 – ισόγειο).

 

Επικοινωνία

Δημ. Βερνάρδου 23

Βριλήσσια 152 35

e: info@vrilissia.gr

t: +30 213 20 50 500 & 560