Υποβολή προσφοράς στον ΟΚΠΑ για γραφική ύλη & λοιπά υλικά γραφείου έτους 2019

Ο Οργανισμός Κοινωνικής  Προστασίας και Αλληλεγγύης πρόκειται να προχωρήσει στην προμήθεια «Γραφικής ύλης % λοιπών υλικών γραφείου έτους 2019».

Προμήθεια εξοπλισμού παιδικών χαρών για το έτος 2019

Διενεργείται ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ «άνω των ορίων».

Συντήρηση ανελκυστήρων παιδικών σταθμών 2019-2020

Ο Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης πρόκειται να προχωρήσει στην "ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ 2019-2020 " 

Διευκρίνιση επί της Διακήρυξης Συνοπτικού Διαγωνισμού "Μεταφορά μελών ΚΑΠΗ & ΚΔΑΠ/ΜΕΑ"

Διευκρίνιση επί της 1941/06.08.2019 Διακήρυξης Συνοπτικού Διαγωνισμού για την εκτέλεση της παροχής υπηρεσίας «ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΛΕΣΧΗΣ ΦΙΛΙΑΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ (ΚΑΠΗ) ΚΑΙ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ (ΚΔΑΠ ΜΕΑ)»

Συνοπτικός διαγωνισμός για την «ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΛΕΣΧΗΣ ΦΙΛΙΑΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙΔ. ΑΝΑΓΚΕΣ (ΚΔΑΠ ΜΕΑ)»

Το Ν.Π.Δ.Δ. «Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Δήμου Βριλησσίων» διενεργεί συνοπτικό διαγωνισμό για την εκτέλεση της παροχής υπηρεσίας «ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΛΕΣΧΗΣ ΦΙΛΙΑΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ (ΚΑΠΗ) ΚΑΙ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ (ΚΔΑΠ ΜΕΑ)».

Προμήθεια γραφικής ύλης για τον ΟΚΠΑ

Ο Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης πρόκειται να προχωρήσει στην "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ''.

Προμήθεια ψυχαγωγικού υλικού για τους παιδικούς σταθμούς του ΟΚΠΑ

Ο Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης πρόκειται να προχωρήσει στην "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΟΥ
ΥΛΙΚΟΥ "

Προμήθεια για εξοπλισμό και λογισμικό του ΟΚΠΑ

Ο Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης πρόκειται να προχωρήσει στην προμήθεια «ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ»

Συνοπτικός διαγωνισμός για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου «ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ»

 Ο ΔΗΜΟΣ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ διακηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου «ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ», εκτιμώμενης αξίας πενήντα μίας χιλιάδων ευρώ (51.000,00 €)

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για τον «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩN»

Κατασκευή ιστοσελίδας ,διαχείριση ιστοσελίδας και ανάρτηση περιεχομένου, κατοχύρωση ονόματος ιστοσελίδας (domain name)

Προμήθεια εξοπλισμού για κάδους συλλογής σύμμεικτων

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα που βρίσκεται επί της οδού Δημ. Βερνάρδου 23 την 25η μηνός Ιουνίου 2019 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:30 π.μ.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για παροχή ιατρικών υπηρεσιών στα παιδιά των βρεφικών και παιδικών σταθμών

Ο Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης πρόκειται να προχωρήσει στην παροχή υπηρεσίας «ΠΑΡΟΧΗ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΩΝ ΒΡΕΦΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ».

Προμήθεια ειδών ασκών συλλογής αίματος και εμπλουτισμού τους με μείγμα ιατρικού οξυγόνου

Ο Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης πρόκειται να προχωρήσει στην «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΑΣΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΑΙΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥΣ ΜΕ ΜΕΙΓΜΑ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΣΤΗΝ ΑΛΛΟΤΡΟΠΙΚΗ ΤΟΥ ΜΟΡΦΗ, ΜΕ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΗ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΣΥΝΟΔΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ»

Προμήθεια και εγκατάσταση γυψοσανίδων και ειδών υγιεινής στον Β’ Βρεφικό Σταθμό

 Ο Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης πρόκειται να προχωρήσει στην «Προμήθεια και εγκατάσταση γυψοσανίδων και ειδών υγιεινής στον Β’ Βρεφικό Σταθμό Δήμου Βριλησσίων».

ΠΑΡΟΧΗ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΛΕΣΧΩΝ ΦΙΛΙΑΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

Ο Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης πρόκειται να προχωρήσει στην παροχή υπηρεσίας «ΠΑΡΟΧΗ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΛΕΣΧΩΝ ΦΙΛΙΑΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ (ΚΑΠΗ)».

Επικοινωνία

Δημ. Βερνάρδου 23

Βριλήσσια 152 35

e: info@vrilissia.gr

t: +30 213 20 50 500 & 560